Hulp aan Nepal van september 2015 tot februari 2016

Hulp aan Nepal van september 2015 tot februari 2016

– van de giften die zijn gedaan aan Nepal Samaj Nederland –

Wederopbouw: In het dorp Changu hebben we 40 families financiële steun kunnen geven voor wederopbouw van hun huizen en om de winter te door te komen.

Pic1

Helaas is de wederopbouw in Nepal als geheel zeer bemoeilijkt door de oliecrisis, die het land sinds september jl. in zijn greep had. Deze crisis werd door sommigen een grotere ramp dan de aardbeving genoemd. De toegangswegen van India naar Nepal waren uit protest geblokkeerd door minderheden in de grensstreken met India die het niet eens waren met de nieuwe Nepalese grondwet. Voor de import van producten is Nepal vrijwel geheel afhankelijk van India, dat Nepal aan het westen, oosten en zuiden begrenst. In het noorden van Nepal liggen de Himalaya en grenst het land aan Tibet; die route is nauwelijks begaanbaar voor transport.

Er kwam in Nepal geen brandstof, waardoor er niet gekookt kon worden, geen elektriciteit was en bijna geen (openbaar) vervoer wegens het tekort aan benzine. Scholen waren dicht en ziekenhuizen kregen geen aanvoer van medicijnen. Op dit moment zijn we voorzichtig optimistisch omdat de blokkades sinds deze week lijken te zijn opgeheven. Een politieke oplossing voor het onderliggende probleem is echter nog niet gevonden.

 Pic2

Dekens voor de winter: De winter lijkt dit jaar nog harder toe te slaan in Nepal dan in andere jaren. Mensen beginnen zelfs te overlijden door de kou. We hebben in een van de bergdorpen in de provincie Kavre aan 200 gezinnen dekens uitgedeeld. Kavre is een gebied dat zwaar getroffen is door de aardbeving.

 Pic3

Ambulance: In een van de afgelegen dorpen in Kavre overleden veel mensen die voor hulp naar het ziekenhuis moesten, omdat er geen auto/ambulance was. Er was geen andere manier dan zieke mensen op de rug te dragen en lopend de lange weg naar een ziekenhuis af te leggen. Lokale jongeren hebben 50% van het geld voor een ambulance verzameld en hebben bij ons hulp gevraagd. Dankzij alle giften uit Nederland hebben wij de andere 50% kunnen betalen en kan de ambulance gaan rijden.

 

 Pic4

 

T-shirts: Net zoals afgelopen jaar heeft hardloopvereniging Koplopers Delft een grote hoeveelheid hardloop t-shirts gedoneerd. Verschillende mensen die de komende tijd naar Nepal gaan, zullen pakketten t-shirts meenemen en uitdelen. Half februari gaan de eerste 25 kilo t-shirts naar Nepal.

Pic5

Wij willen iedereen die heeft gedoneerd voor Nepal heel hartelijk bedanken! Indien u via ons Nepal wilt blijven ondersteunen voor rechtstreekse hulp, dan kan dat via rekeningnummer:

NL 02 RABO 015.78.50.641 t.a.v. Nepal Samaj Nederland o.v.v. ‘slachtoffers aardbeving’.